1250 SHOTEY CRT, Milford, MI 48380 – 2210054156 - Matthew Stransky ...